Poslovne činjenice

Indeks lakoće poslovanja koji je objavila Svjetska banka trajao je od svog prvog izvještaja 2003. godine do posljednjeg u 2020. godini. Zaključno sa 2023. godinom, najnoviji izvještaj koji je dostupan datira iz 2020. godine. Osim toga, predstavljamo neke važne indikatore za poslovanje kao:

 • Rang lakoće poslovanja (1= najpovoljniji propisi za poslovanje);
 • Rezultat lakoće poslovanja;
 • Početak poslovnog ranga
 • Procedure (broj)
 • Rezultati - Plaćanje poreza
 • Ukupna stopa poreza i doprinosa (% profit)
 • Rang trgovanja preko granica
 • Trošak izvoza: usklađenost dokumentacije (USD)
 • Trošak uvoza: usklađenost dokumentacije (USD)
 • Trošak izvoza: usklađenost granica (USD)
 • Trošak uvoza: usklađenost granica (USD)
 • *Izvor: Svjetska banka 2023, posljednji podaci dostupni od 2020. godine

  Rang „Lakoća poslovanja“ daje uvid u klimu za poslovanje na različitim tržištima. Sjeverna Makedonija je najbolje rangirana u CEFTA regionu (#17), a Bosna i Hercegovina najgore (#90).
  Pokazatelj „Lakoća poslovanja“ kreće se od najnižeg (65,4) u Bosni i Hercegovini do najvišeg (80,7) u Sjevernoj Makedoniji.
  Rang „Pokretanje posla“ je najbolji na Kosovu (#12) i najgori u Bosni i Hercegovini (#184).
  „Broj postupaka za pokretanje biznisa” najmanji je na Kosovu i u Moldaviji (3), a najveći broj je potreban u Bosni i Hercegovini.
  Rezultati „Plaćanje poreza“ najniži su u Moldaviji (32), a najviši u Bosni i Hercegovini (141).
  Ukupna stopa poreza i doprinosa (% profit) najbolja je u Sjevernoj Makedoniji (13), a najgora u Moldaviji (38,7).
  Rang „Trgovanja preko granice“ najbolji je u Srbiji (#23), a najgori u Crnoj Gori (#41).
  Vreme provedeno na ispunjavanju zahteva vladinih propisa (% vremena višeg rukovodstva) (2019) najbolje je u Crnoj Gori, a najgore na Kosovu.
  Troškovi uvoza: Usklađenost dokumentacije je najniža u Albaniji (10 USD), a najveća u Crnoj Gori (60 USD).
  Troškovi izvoza: Usklađenost granica je najniža u Srbiji (47,3 USD), a najveća na Kosovu (105 USD).
  Troškovi uvoza: Usklađenost granica je najniža u Srbiji 52 (USD), a najveća u Crnoj Gori (305,6 USD).
  * Ova oznaka ne prejudicira stavove o statusu i u skladu je sa Rezolucijom SBUN 1244 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o proglašenju nezavisnosti Kosova.