Indicatorii de afaceri – fapte

Indicatorii importanți pentru a dezvolta o afacere sunt:
  • Rangul de ușurință în conceperea/dezvoltarea unei afaceri (1= cea mai favorabilă reglementare în afaceri);
  • Timpul necesar pentru a începe o afacere (zile).
  • Impozitul pe profit (% din profiturile comerciale);
  • Timpul de export, conformitatea documentelor (ore);
  • Timpul de import, conformitatea documentelor (ore);
  • Timpul de export, respectarea/conformarea la punctele de trecere a frontierei (ore);
  • Timpul de import, respectarea/conformarea la punctele de trecere a frontierei (ore);
  • Timpul petrecut pentru a face față cerințelor reglementărilor guvernamentale (% din timpul managementului superior);
*Datele prezentate mai jos sunt pentru anul 2019, sursa fiind Banca Mondială.
Clasamentul „Ușurința de a face afaceri” oferă o privire mai amplă asupra climatului pentru desfășurarea afacerilor pe toate piețele. Macedonia de Nord fiind clasată pe locul cu cel mai înalt rang în regiunea CEFTA (#17), iar Bosnia și Herțegovina pe locul cel mai de jos (#90).
Impozitul pe profit ca % din profiturile comerciale este cel mai mare în Albania (14,1) și cel mai mic în Muntenegru (8,3)
Timpul de export, conformitatea documentelor în ore, cea mai bună fiind în Macedonia de Nord și Serbia.
Timpul de import, conformitatea documentelor în ore, cea mai bună fiind în Moldova
Timpul pentru export, respectarea frontierei în ore și timpul pentru import, respectarea frontierei în ore este cel mai bun din Moldova.
Timpul pentru export, respectarea frontierei în ore și timpul pentru import, respectarea frontierei în ore este cel mai bun din Moldova.
Timpul petrecut pentru îndeplinirea cerințelor reglementărilor guvernamentale (% din timpul managementului superior) (2019) este cel mai bun din Muntenegru și cel mai rău din Kosovo*.
Indicatorul „Timp necesar pentru a începe o afacere” (în zile) variază de la 4 zile în Moldova la 80 de zile în Bosnia și Herțegovina.
* Această desemnare nu aduce atingere pozițiilor privind statutul și este în conformitate cu UNSCR 1244 și cu Avizul CIJ privind declarația de independență a Kosovo.