Indicatorii de pregătirea pentru comerțul electronic

Mai jos sunt prezentați următorii doi indexi - NRI 2023 și LPI 2023. Network Readiness Index (NRI) 2023 măsoară valoarea pregătirii ţărilor pentru valorificarea oportunităților oferite de tehnologia informațională și comunicațiilor. Network Readiness Index 2023 evaluează 134 de economii pe baza unei structuri cu patru piloni: Tehnologie, Oameni, Administraţia și Impact, 12 sub-piloni și 58 de indicatori legați de capacitatea acestora de a valorifica beneficiile revoluției digitale. Sursă: Baza de date privind indicele de pregătire a rețelelor (Network Readiness Index Database), Institutul Portulans, 2023 LPI internațional oferă o perspectivă asupra factorilor determinanți ai performanței logistice globale. Pentru a descompune rezultatele sondajului, este necesar să ne referim la LPI național. Acesta se bazează pe LPI național, în care profesioniștii intervievați din domeniul logisticii, evaluează mediile logistice din țările în care lucrează. Acesta conține informații mai detaliate cu privire la mediile, procesele și instituțiile logistice ale țărilor și analizează constrângerile logistice din interiorul țărilor, nu doar la punctele de acces precum porturile sau frontierele. Acesta analizează țările în funcție de patru factori determinanți majori ai performanței logistice globale: infrastructura, serviciile, procedurile de frontieră și fiabilitatea lanțului de aprovizionare. Sursă: Banca Mondială (2023): https://lpi.worldbank.org/
Cel mai bine clasat NRI în 2023 este Serbia (locul 55 cu un scor al indicelui de 51,7), iar Bosnia și Herțegovina are cel mai slab NRI (locul 92 cu un scor al indicelui de 40,06).
Tehnologia este esențială pentru economia în rețea. Ca o componentă fundamentală a NRI, pilonul Tehnologie urmărește să evalueze infrastructura tehnologică esențială pentru implicarea unei țări în economia globală. Cel mai bine clasat este Muntenegru (#47) și cel mai prost Bosnia și Herțegovina (#104).
Peisajul tehnologic reflectă competența, incluziunea și aderența populației și a entităților unei națiuni în valorificarea activelor tehnologice. Cel mai bine clasată este Albania(#43), iar cel mai prost este Bosnia și Herțegovina (#97).
Guvernanța întruchipează cadrele care fortifică o rețea holistică, asigurând siguranța utilizatorilor săi. Cel mai bine clasată este Serbia (#48), iar cel mai prost este Albania (#86).
Pilonul Impact transpune pregătirea unei națiuni în economia în rețea în creștere holistică și în îmbunătățirea societății. Cel mai bine clasată este Serbia (#46), iar cel mai prost este Albania (#86).
Logistica este înțeleasă ca o rețea de servicii care sprijină circulația fizică a bunurilor, comerțul transfrontalier și comerțul în interiorul frontierelor. Aceasta cuprinde o serie de activități dincolo de transport, inclusiv depozitarea, brokerajul, livrarea expres, operațiunile de terminal și gestionarea datelor și informațiilor aferente. Logistica este un lanț în procesul de comerț electronic, iar măsurarea performanței de-a lungul lanțului de aprovizionare logistică dintr-o țară este importantă. Indicele de performanță logistică (LPI) al Băncii Mondiale analizează țările prin intermediul a șase indicatori:
  • 1. Eficiența vămilor și a gestionării vămilor la frontieră.
  • 2. Calitatea infrastructurii legate de comerț și transport.
  • 3. Ușurința de organizarea transporturilor internaționale la prețuri competitive.
  • 4. Competența și calitatea serviciilor logistice.
  • 5. Capacitatea de urmărire și localizarea transporturilor.
  • 6. Frecvența cu care expedierile ajung la destinatari în termenul de livrare programat sau preconizat.
*Sursă: Banca Mondială (2023): https://lpi.worldbank.org/ În graficele de mai jos sunt prezentate scorul global LPI și clasamentul LPI (139 de țări) al piețelor CEFTA, cu excepția Kosovo*, în 2023. Macedonia de Nord, cu locul 57, este cea mai bine clasată dintre piețele CEFTA, iar Moldova ocupă locul 97.
Eficiența vămilor și a gestionării vămilor la frontieră este evaluată de la "foarte scăzută" (1) la "foarte ridicată" (5). Printre piețele CEFTA, Macedonia de Nord este cel mai bine cotată ( 3.1), iar Moldova cel mai rău (1.9).
Calitatea infrastructurii legate de comerț și transport este evaluată de la "foarte scăzută" (1) la "foarte ridicată" (5) în cadrul întrebării din sondaj, iar cel mai bine cotată este Macedonia de Nord (3), iar cel mai rău este Moldova (1.9).
Ușurința de organizarea transporturilor internaționale la prețuri competitive, evaluată de la "foarte dificil" (1) la "foarte ușor" (5) în cadrul întrebării din sondaj, este cea mai bună în Bosnia și Herțegovina (3.1) și cea mai slabă în Moldova (2.7).
Competența și calitatea serviciilor logistice sunt evaluate de la "foarte scăzută" (1) la "foarte ridicată" (5) în cadrul sondajului. Macedonia de Nord are cel mai bun scor (3.2), iar Albania are cel mai slab scor (2.3).
Capacitatea de urmărire și localizare a transporturilor evaluată de la "foarte scăzută" (1) la "foarte ridicată" (5) în întrebarea din sondaj este cea mai bună în Macedonia de Nord (3.5) și cea mai slabă în Albania (2.5).
Frecvența cu care expedierile ajung la destinatari în termenul de livrare programat sau așteptat este evaluată de la "aproape niciodată" (1) la "aproape întotdeauna" (5) în întrebarea din sondaj. Bosnia și Herțegovina, Macedonia de Nord și Muntenegru sunt cele mai bune țări, cu un scor de (3.2), iar cea mai slabă este Albania, cu un scor de (2.3). Sursă: Banca Mondială (2023): https://lpi.worldbank.org/
* Această desemnare nu aduce atingere pozițiilor privind statutul și este în conformitate cu UNSCR 1244 și cu Avizul CIJ privind declarația de independență a Kosovo.