Kategoritë e blerjeve online

E-blerësit të CEFTA-s në përgjithësi ndjekin modele të ngjashme me homologët e tyre evropianë në blerjen e mallrave dhe shërbimeve në internet. Ata tejkalojnë mesataren e BE-së (27) në kategori të tilla si veshje dhe mallra sportive, përveç Bosnjë dhe Hercegovinës për të dy kategoritë dhe Shqipërisë për mallrat sportive. Veçanërisht, megjithëse vetëm 38.5% e përdoruesve shqiptarë të internetit blejnë në internet - një përqindje relativisht e vogël - ata që shfaqin norma të larta blerjeje për kozmetikë, elektronikë të konsumit, kompjuterë, ushqim dhe pije, tejkalojnë mesataren e BE-së (27) në këto kategori. Kjo tregon se ndërsa numri i blerësve elektronikë në Shqipëri është i kufizuar, angazhimi dhe shpenzimet e tyre në këto kategori specifike janë të konsiderueshme. Burimi: Eurostat https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/isoc_ec_ibgs/default/table?lang=en&category=isoc.isoc_i.isoc_iec, Kosovo* (2020), Albania (2022), North Macedonia: State Statistical Office
91% e dyqaneve elektronike shqiptare blejnë rroba (përfshirë veshje sportive), këpucë ose aksesorë si përqindje e individëve që blenë online në 3 muajt e fundit, krahasuar me 56% në Bosnjë dhe Hercegovinë.
Blerjet online të mallrave sportive (duke përjashtuar veshjet sportive) si përqindje e individëve që blenë online në 3 muajt e fundit janë më të lartat në Mal të Zi me 29.5% dhe më pak në Bosnjë dhe Hercegovinë me 15.24%.
Në Shqipëri dhe Serbi mbi 16% e blerjeve online si përqindje e individëve që blenë online në 3 muajt e fundit bëhen për lodra për fëmijë ose artikuj për kujdesin ndaj fëmijëve dhe mbi 8% në Bosnjë dhe Hercegovinë dhe Maqedoninë e Veriut.
Përqindja më e lartë e blerjeve online të mobiljeve, aksesorëve për shtëpi ose produkteve të kopshtarisë si përqindje e individëve që blenë online në 3 muajt e fundit janë bërë në Bosnjë dhe Hercegovinë me 25.4%, dhe më pak në Maqedoninë e Veriut me 10.85%.
Librat, revistat ose gazetat e shtypura përbënin 18.36% të individëve që blenë online në 3 muajt e fundit në Shqipëri dhe vetëm 4.98% në Bosnjë dhe Hercegovinë.
Në Mal të Zi, porositë online për shpërndarjen e ushqimit nga restorantet janë më të shpeshta në krahasim me tregjet e tjera të CEFTA-s - me 38.15% të blerësve online që porosisin ushqim nga restorantet kundrejt 8.07% të e-blerësve serbë.
Blerjet online të elektronikës së konsumit ose pajisjeve shtëpiake si përqindje e individëve që blenë online në 3 muajt e fundit është më e larta në Shqipëri me 25.81% dhe më e ulëta në Serbi me 6.64%.
E-blerësitë shqiptare blejnë produkte kozmetike, bukurie ose mirëqenieje me 32.82% të individëve që blenë online në 3 muajt e fundit kundrejt vetëm 5.47% në Serbi.
Kompjuterët, tabletët, celularët ose aksesorët si përqindje e individëve që blenë online në 3 muajt e fundit janë në nivelin më të lartë të prodhuar në Shqipëri - 27.1% dhe në nivelin më të ulët në Maqedoninë e Veriut - 6.2%.
Shqiptarët bënë blerje online të ushqimit ose pijeve nga dyqanet ose ofruesit e vakteve me përqindjen më të lartë (25.51%) të individëve që blenë online në 3 muajt e fundit, ndërsa maqedonasit me nivelin më të ulët (4.1%).
* Ky përcaktim është pa paragjykim ndaj qëndrimeve mbi statusin dhe është në përputhje me Rezolutën 1244 të KS të KS dhe Opinionin e GJND-së për shpalljen e pavarësisë së Kosovës.