Internet aktivnosti

Poslednji dostupni podaci su iz 2020. U ovoj analizi obuhvaćena CEFTA tržišta su Bosna i Hercegovina, Kosovo, Crna Gora, Severna Makedonija i Srbija (Moldavija nije uključena u bazu podataka, a Albanija nema podataka za poslednje godine). Kako građani CEFTA zemalja koriste internet i koje aktivnosti obavljaju dok su online prikazano je korišćenjem baze podataka Eurostata: Pojedinci - internet aktivnosti [ isoc_ci_ac_i ]. Ono što je karakteristično za dostupne podatke jeste da svih 5 zemalja uglavnom koriste internet za telefoniranje i učešće na društvenim mrežama. Građani CEFTA zemalja (dostupni podaci za 5 zemalja) uglavnom koriste internet za telefoniranje ili video pozive; razmena trenutnih poruka, odnosno razmena poruka, na primer, preko Skype-a, Messenger-a, WhatsApp-a, Viber-a; učešće na društvenim mrežama (kreiranje korisničkog profila, postavljanje poruka ili drugih priloga na Facebook, Twitter itd.) u procentima pojedinaca koji su koristili internet u poslednja 3 meseca i nalaze se na vrhu rang-liste evropskih zemalja. Kosovo je na vrhu, a slede ga Crna Gora i Severna Makedonija. Oni takođe koriste visok procenat interneta za čitanje online novinskih sajtova/novina/novinskih časopisa; slušanje muzike; igranje ili preuzimanje igrica u procentima pojedinaca koji su koristili internet u poslednja 3 meseca je najveći na Kosovu.

Korišćenje interneta za pronalaženje informacija o robama i uslugama u procentima korisnika interneta je najveće na Kosovu iu Srbiji u korelaciji sa procentom e-kupaca. Procenat pojedinaca koji su koristili internet u poslednja 3 meseca za traženje zdravstvenih informacija najveći je u Srbiji, zatim na Kosovu, ali za slanje/primanje e-pošte najmanji procenat korisnika interneta obavlja ovu aktivnost na Kosovu. Kada je reč o aktivnostima vezanim za e-trgovinu kao što su prodaja robe i usluga i internet bankarstvo, procenat pojedinaca koji su koristili internet u poslednja 3 meseca za ove aktivnosti je veoma nizak u svim posmatranim zemljama CEFTA-e. Čini se da postoji inverzna korelacija i zemlje sa najmanjim procentom korišćenja interneta za društveno umrežavanje imaju najveći procenat korišćenja interneta za prodaju robe i internet bankarstvo, Bosna i Hercegovina u prodaji roba i usluga, a Srbija u internet bankarstvu.
Korišćenje interneta: slanje/prijem e-pošte, telefoniranje ili video pozivi, učešće na društvenim mrežama (kreiranje korisničkog profila, postavljanje poruka ili drugih doprinosa na Fejsbuk, Tviter itd.), razmena trenutnih poruka, odnosno razmena poruka, npr. Skype, Messenger, WhatsApp, Viber u procentima pojedinaca koji su koristili internet u poslednja 3 meseca.
Korišćenje interneta: pronalaženje informacija o robi i uslugama, čitanje online sajtova sa vestima/novina/novinskih časopisa u procentima pojedinaca koji su koristili internet u poslednja 3 meseca, deljenje ili objavljivanje video zapisa, fotografija, muzike, tekstova, itd. na veb lokaciji ili putem aplikacije, slušanje muzike u procentima pojedinaca koji su koristili internet u poslednja 3 meseca.
Korišćenje interneta: gledanje televizije koja se prenosi putem interneta (uživo ili nadoknađena) sa TV emitera, gledanje videa na zahtev iz komercijalnih usluga, gledanje video sadržaja sa servisa za deljenje, igranje ili preuzimanje igrica u procentima pojedinaca koji su koristili internet u poslednja 3 meseci.
Korišćenje interneta: traženje zdravstvenih informacija, zakazivanje pregleda kod lekara preko veb stranice, online materijal za učenje u procentima pojedinaca koji su koristili internet u poslednja 3 meseca.
Korišćenje interneta: prodaja roba i usluga, internet bankarstvo u procentima pojedinaca koji su koristili internet u poslednja 3 meseca.
* Ova oznaka ne prejudicira stavove o statusu i u skladu je sa Rezolucijom SBUN 1244 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o proglašenju nezavisnosti Kosova.